Przysłowia zaczynające się na A-CChciwemu nigdy dosyć.

Chciwość miast zysku często szkodę przynosi.

Chciwość nie ma końca.

Chęci dobre, ale ciało mdłe.

Chleb z wodą życie utwierdzają.

Chłodny maj, dobry urodzaj.

Chłop bogaty, jak byk rogaty.

Chłop do kielni, baba do patelni.

Chłop głupi jak osioł, chytry jak diabeł.

Chłop robotny i żona pyskata, to wezmą choćby i pół świata.

Chłop stojący wyższy jest od szlachcica na klęczkach.

Chłop zawsze chłopem będzie.

Chmielu w piwie, a rozumu w głowie, gdy za mało źle, gdy za wiele niedobrze.

Chociaż niegrzecznie, ale pożytecznie.

Choćby była jakby gwiazda, bez posagu na nic każda.

Choćby była najpiękniejsza to z posagiem przyjemniejsza.

Choćby cię smażono w smole, nie mów, co się dzieje w szkole.

Choćby koza biała, byle posag miała.

Choćbyś zwiedził i pół świata, wśród obcych nie znajdziesz brata.

Choć człek ukuje ze stali, to i tak mu czas obali.

Choć ma piękne obyczaje, kto pyszny, brzydkim się staje.2021