Przysłowia zaczynające się na A-CCiepły styczeń, pożal się  Boże.

Ciepły święty Jakub, zimne Boże Narodzenie.

Cierp ciało, kiedyś chciało.

Cierpieć z drugimi lżej.

Cierpenie czas łagodzi.

Cierpliwością i pracą ludzie się bogadzą.

Cierpliwość wszystko zwycięża.

Ciężki kamień młyński, jeszcze cięższy stan małżeński.

Ciężko dźwigać, żal porzucić.

Ciężko jest przeciw wiatrowi iść, ale ciężej z próżnego wiadra pić.

Ciężko leczyć stare rany.

Ciężko stać na jednej nodze.

Ciężko z kamienia olej wytoczyć.

Cnota i pokora nie ma miejsca u dwora.

Cnota najwspanialsze szlachectwo.

Cnota szlachcicem czyni.

Cnotliwa żona męża korona.

Co bardziej dokuczy, prędzej  nauczy.

Co bóg naznaczył, tego wiatr nie rozchwieje.

Bóg przeznaczy, człowiek nie przeinaczy.2021