Przysłowia zaczynające się na D, G

Diabeł diabła nie ugryzie.                                          

Diabłu i święcona woda nic pomoże.

Dla bliższej drogi z gościńca nic schody.

Dla chcącego nie ma nic trudnego.

Dla jednego mnicha trudno klasztor budować.

Dla każdej matki miłe jej dziatki.

Dla kompanii dal się Cygan powiesić.

Dla leniucha zawsze święto.

Dla leniwego dzień jest zawsze długi.

Dla małego garnka, mały ogeń.

Dla młodych taniec, dla starych różaniec.

Dla późnych gości pozostają kości.

Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego.

Dla szklanki i dziewczyny nie rachuje się godziny.

Dla świętego Tomka zostanie się kromka.

Dla świętej Zosi kłos się podnosi.

Długa mowa, próżne słowa, a na krotką chęć gotowa.

Długi sen, krótkie życie.

Dług kręci, głód kradnie.

Dług nie ma nóg.

Długo myśl, a prędko czyń.


https://doszwecji.pl/transport-w-szwecji/https://herbcio.pl/ziola-na-plodnosc-4-propozycje/https://herbcio.pl/https://netfotki.plhttps://herbcio.pl/naturalne-ziola-przeczyszczajace/

2021