Przysłowia zaczynające się na S-Ż


Śmierć wszystkich pobrata.

Śniegi w dzień Andrzeja gęste, żytom czynią szkody częste.

Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja.

Śpi bezpiecznie, kto ma dobrych sąsiadów.

Spiesz się powoli.

Świat, kogo chcesz, zdradza.

Świat nie torba, dużo się do niego nie zmieści.

Świeże rany leczy się łatwo.

Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka.

Święta Barbara po wodzie - Boże Narodzenie po lodzie.

Święta Katarzyna śmiechem, święty Andrzej grzechem.

Święta Luca dnia ukróca.

Święta Regina gałęzie ugina.

Święta Zofija ciepło rozwija.

Świętszy od papieża.

Święty Andrzej jasny i pogodny, będzie roczek płodny.

Święty Gaweł ręczy za to, jakie będzie przyszłe lato.

Święty Józef kiwnie brodą, pójdzie zima razem z wodą.

Święty Walenty rad odmrozi pięty.

Tabakiera dla nosa, a nie nos dla tabakiery.

Taki usłużny, że gotów z kamieniami muchy ganiać.


https://polska-dania.pldruk cyfrowy na bawełnieZioła na wrzody żołądkahttps://www.energiamalarstwo.plhttps://dania-polska.pl

2021